Elevinfo

Hovedmål

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som

 • Er trafikksikker
 • Gir god samhandling
 • Fører til god trafikkavvikling
 • Tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • Er i samsvar med gjeldende regelverk

 NB. All obligatorisk opplæring må tas hos kjøreskolen.

Reisen mot førerkortet

 • Veien til førerkortet starter med Trafikalt Grunnkurs (TGK) så snart du har fylt 15/16 år.
 • Begynn med øvelseskjøring så raskt og hyppig som mulig for å oppnå god erfaring med å ferdes i trafikken. Øvelseskjøringen kan gjennomføres privat eller via skoleundervisning (merk ulike regler for de forskjellige kjøretøyklassene).
 • Anbefalt er å ta de første kjøretimene hos en trafikkskole for å skape bedre trygghet, tilegne deg gode vaner og riktige tanker om trafikksikkerhet.
 • Fortsett å kjøre mye privat for å oppnå nødvendig mengdetrening.
 • Start tidlig med teoriforståelse.
 • Vurder risikoen og diskuter trafikkforhold med de rundt deg.

Krav

Øvelseskjøring:

Må ikke finne sted tidligere enn to år før tidspunktet du etter din alder kan få førerett for den aktuelle kjøretøygruppe. Likevel må øvelseskjøring ikke finne sted før fylte 15 år. Øvelseskjøring i klasse AM 146 og S innenfor det offentlige skoleverk kan finne sted fra 10 klassetrinn, selv om du ikke har fylt 15 år.

Dersom du er idømt sperrefrist kan du ikke begynne å øvelseskjøre , såfremt du ikke har fått politiets tillatelse.

Krav til privat ledsager:

Må være fylt 25 år og hatt førerkort i minst 5 år sammenhengende for gjeldende førerkortklasse.

Krav til privat øvingsvogn:

Må merkes bak med rød L og ledsager skal ha et ekstra speil for å kunne observere trafikken bakover.

Krav til trafikkskolen:

Godkjent undervisningsbedrift er under tilsyn av Staten Vegvesen. Må være tilknyttet en særskilt godkjent faglig leder. Denne lederen har det reelle og formelle ansvaret for trafikkskolens undervisning. Undervisningslokalene må også være godkjent for formålet.

Krav til trafikklærer:

Utdannet ved Høyskolen I Nord Trøndelag ( HINT ) eller tilsvarende opplæring.

Krav til trafikkskolenes øvingsvogn:

Motorvogn som er utstyrt og særskilt godkjent av Staten Vegvesen for undervisning. Utstyret gir trafikklæreren mulighet til observere eleven og assistere kjøringen ved behov.

Skolereglement

Vår undervisning er i samsvar med læreplanene som er fastsatt av Vegdirektoratet.  Dette sikrer at du får en grundig og kvalitetssikret opplæring.

For å avtale undervisningstimer bes du vennligst om å ta kontakt med skolen eller din kjørelærer. Tidspunkt for undervisningen avtales direkte med læreren for å tilpasse seg dine behov og timeplan.

Elever kan møte enten på skolens kontor eller andre avtalte steder. Vi har lagt til rette for å gjøre opplæringen så tilgjengelig som mulig.

En undervisningstime strekker seg over 45 minutter.

For at undervisningen skal kunne gjennomføres, er det nødvendig at alle kjøretimer og kurs er betalt før timen starter, med mindre det er inngått en annen avtale med vårt kontor. Vi er her for å hjelpe deg gjennom hele prosessen, så nøl ikke med å ta kontakt.

Viktig informasjon for våre elever

Elever som møter for sent til avtalt time:

Vi ønsker å informere om at læreren vil vente i 15 minutter. Etter denne tiden vil timen bli betraktet som «ikke møtt», og eleven vil dessverre ikke ha krav på å fullføre resten av timen. Det påløper likevel kostnader for hele timen.

Avbestilling må skje senest kl. 12:00 dagen før den avtalte tiden. Hvis timen er avtalt på en mandag, må avbestillingen gjøres senest fredag før kl. 12:00. Vi holder stengt på lørdager, søndager og helligdager.

Viktig: Avbestilling av obligatorisk kjøring og førerprøve må skje innen 3 virkedager før den avtalte tiden. For avtaler på mandager må avbestillingen skje senest torsdag før kl. 12:00.

På grunn av sykdom, tekniske problemer eller lignende, kan bestilte timer dessverre bli avlyst. Hvis dette skulle skje, vil det bli gitt beskjed i så god tid som mulig.

Husk å ha med gyldig legitimasjon og trafikalt grunnkursbevis til hver kjøretime.

Det er ditt ansvar å møte opp opplagt, edru og motivert til hver time eller kurs. Alle våre ansatte har taushetsplikt og vi oppfordrer deg til å gi beskjed dersom det er noe som forstyrrer opplæringen din.

Vennligst merk at all utestående betaling til skolen må være gjort før førerprøven kan gjennomføres. Dette er nødvendig for å sikre en sømløs gjennomføring av opplæringen din.

Sikkerhetskontroll

Her kan du laste ned sikkerhetskontrollskjema.

Ofte stilte spørsmål

 

Viktige retningslinjer for øvelseskjøring: Vi anbefaler at du tar med en ledsager etter hver kjøretime slik at du kan fortsette treningen hjemme. Det er viktig å terpe på det du har lært på trafikkskolen. Dette er i tråd med myndighetenes målsetting om økt mengdetrening for å utvikle tryggere sjåfører. Å praktisere det du har lært på egenhånd hjemme er en verdifull måte å bygge selvtillit og kompetanse på. Det bidrar også til å gjøre deg til en enda mer ansvarsbevisst sjåfør når du er ute i trafikken.

Alderskrav for øvelseskjøring: Du har muligheten til å starte øvelseskjøring 2 år før du når den nødvendige aldersgrensen for det aktuelle førerkortet, men ikke tidligere enn ved fylte 15 år. Vedrørende klasse B-førerkort, kan du begynne øvelseskjøring fra du er 16 år. Dette gir deg sjansen til å forberede deg grundig og bygge opp verdifull kjøreerfaring før du tar steget inn i trafikken som fullverdig fører.

Krav til trafikalt grunnkurs før øvingskjøring: For å starte øvingskjøring, er det nødvendig å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Dette kravet gjelder både for kjøring ved trafikkskole og privat øvelseskjøring. Unntak gjøres for de som er over 25 år eller allerede innehar mopedførerbevis (med unntak av M145). Selv om man fritas fra grunnkurset, må man likevel gjennomføre førstehjelp og mørkekjøring før man kan gå opp til den praktiske førerprøven. Dette sikrer en grundig opplæring og trygghet før man tas i betraktning som en fullverdig fører på veiene.

Optimalt tidspunkt for å starte kjøretimer: Vi anbefaler at du begynner å øvelseskjøre så snart du har fylt 16 år og fullført trafikalt grunnkurs. Jo tidligere du starter, desto rimeligere vil totalprisen for førerkortet være. Å ta en kjøretime tidlig i opplæringen gir læreren muligheten til å gi deg spesifikke øvelser og hjemmelekser for ytterligere trening. Dersom foreldre eller ledsagere ønsker å være til stede under kjøreleksjonen, er dette svært nyttig med tanke på å støtte og forstå videre praksis hjemme. Vi legger vekt på et godt samarbeid med de som er involvert i øvelseskjøringen, og vi er dedikert til å skape en positiv og effektiv læringsopplevelse for elevene våre.

Antall nødvendige undervisningstimer for førerkortet varierer betydelig og er avhengig av individuelle faktorer som læringsstil, starttidspunkt og mengden øvelseskjøring hjemme. Vi tilbyr skreddersydde opplæringsplaner som tar hensyn til dine behov og læringspreferanser. Vårt erfarne instruktørteam er dedikert til å veilede deg gjennom opplæringsprosessen og sørge for at du får den nødvendige kompetansen for å bli en trygg og selvstendig sjåfør. Vi tilbyr en grundig vurdering av dine ferdigheter og tilpasser opplæringen for å sikre en effektiv og vellykket vei mot førerkortet.

Tiden det tar å få førerkortet varierer ut ifra flere faktorer som: hvor tidlig du startet med opplæringen og mengden med øvelseskjøring du har hatt hjemme. For å maksimere effektiviteten i opplæringen og oppnå god erfaring anbefales det å starte tidlig. Ved å fullføre all føreropplæring på trafikkskolen i god tid før oppkjøringen, gir du deg selv muligheten til å bygge opp en solid kompetanse og selvtillit som sjåfør. Vårt erfarne instruktørteam er her for å veilede deg gjennom hele prosessen, tilby skreddersydde opplæringsplaner og bidra til at du blir en trygg og ansvarsfull sjåfør. Vi prioriterer kvalitet i opplæringen for å sikre at du er godt forberedt på veien.

I perioden fra 16. mars til 31. oktober gjennomføres ikke trafikant i mørket (mørkekjøringsdemonstrasjoner). Dersom du tar trafikalt grunnkurs i denne perioden, vil trafikant i mørket bli gjennomført på et senere tidspunkt. Det er viktig å merke seg at selv om denne delen av opplæringen ikke gjennomføres om sommeren, gir vi deg fortsatt muligheten til å øvelseskjøre hele året frem til førerprøven. Vi tilbyr fleksible løsninger for å sikre at du får den nødvendige opplæringen for å bli en trygg og dyktig sjåfør. Vårt mål er å tilrettelegge for optimal læring og forberedelse, uavhengig av sesongen.

Dersom du har tatt førerkort uten å gjennomføre mørkekjøring, er det viktig å være oppmerksom på at førerkortet ditt kun er gyldig fram til 31. januar året etter at du har tatt det. For å opprettholde gyldigheten må du gjennomføre mørkekjøringen innen denne fristen og deretter fornye førerkortet hos Statens Vegvesen. Ved å sikre at mørkekjøringen gjennomføres i rett tid, kan du trygt fortsette å bruke førerkortet ditt uten bekymring om gyldighet. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss for ytterligere informasjon og assistanse for å sikre en smidig prosess.

Du kan øve på teorien på teoritentamen.no.

Har du andre spørsmål?

Om du ikke finner det du leter etter her kan du enten ringe oss på telefon 97 61 51 51, eller sende oss ditt spørsmål til post@fkx.no.

Har du spørsmål om førerkortet?
Vi er her for å hjelpe!

Vi responderer kjapt og vi står alltid til tjeneste for å besvare alle dine spørsmål. Du kan enkelt ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig. Alternativt kan du ringe oss direkte på telefonnummeret 97 61 51 51.

Vi ser frem til å gi deg den informasjonen du trenger for en vellykket og trygg kjøreopplæring.