Elevinfo

Hovedmål

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som

 • Er trafikksikker
 • Gir god samhandling
 • Fører til god trafikkavvikling
 • Tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • Er i samsvar med gjeldende regelverk

 NB. All obligatorisk opplæring må tas hos kjøreskolen.

Veien til målet

 • Start med TGK fra du har fylt 15/16 år
 • Begynn å øvelseskjør så fort og mye som mulig for å få erfaring, både ved skole og privat (ulike regler for de ulike kjøretøyklasser)
 • Start gjerne de første timene hos en trafikkskole for at du skal føle deg trygg, få de riktige vaner og tanker
 • Fortsett å kjøre mye privat for å få mengdetrening
 • Begynn å les teori tidlig
 • Tenk over risikoen og diskuter trafikk med de rundt deg

Krav

Øvelseskjøring:

Må ikke finne sted tidligere enn to år før tidspunktet du etter din alder kan få førerett for den aktuelle kjøretøygruppe. Likevel må øvelseskjøring ikke finne sted før fylte 15 år. Øvelseskjøring i klasse AM 146 og S innenfor det offentlige skoleverk kan finne sted fra 10 klassetrinn, selv om du ikke har fylt 15 år.

Dersom du er idømt sperrefrist kan du ikke begynne å øvelseskjøre , såfremt du ikke har fått politiets tillatelse.

Krav til privat ledsager:

Må være fylt 25 år og hatt førerkort i minst 5 år sammenhengende for gjeldende førerkortklasse.

Krav til privat øvingsvogn:

Må merkes bak med rød L og ledsager skal ha et ekstra speil for å kunne observere trafikken bakover.

Krav til trafikkskolen:

Godkjent undervisningsbedrift er under tilsyn av Staten Vegvesen. Må være tilknyttet en særskilt godkjent faglig leder. Denne lederen har det reelle og formelle ansvaret for trafikkskolens undervisning. Undervisningslokalene må også være godkjent for formålet.

Krav til trafikklærer:

Utdannet ved Høyskolen I Nord Trøndelag ( HINT ) eller tilsvarende opplæring.

Krav til trafikkskolenes øvingsvogn:

Motorvogn som er utstyrt og særskilt godkjent av Staten Vegvesen for undervisning. Utstyret gir trafikklæreren mulighet til observere eleven og assistere kjøringen ved behov.

Skolereglement

 • Undervisningen følger Læreplaner fastsatt av Vegdirektoratet.
 • Timebestilling skjer ved henvendelse til skolen/lærer.
 • Tidspunkt for undervisning avtales med lærer.
 • Elevene møter på skolens kontor, eller andre steder etter avtale med lærer.
 • En undervisningstime er på 45 minutter.
 • Alle kjøretimer og kurs skal være betalt før timen starter med mindre annet er avtalt med vårt kontor.

Elever som møter for sent til timen:

 • Læreren venter i 15 min. Etter denne tid betraktes timen som «ikke møtt» og eleven har ikke krav på å få kjøre resten av timen. Eleven må betale for timen.
 • Avtalt time som ikke benyttes MÅ BETALES. Ved sykdom må elev fremlegge legeattest.
 • Avbestilling må skje senest kl 12:00 dagen før avtalt tid. Avtale mandag må avbestilles senest fredag før kl.12:00. Lørdag/søndag og helligdager har vi stengt.
 • NB! Avbestilling av obligatorisk kjøring og førerprøve . Frist 3 virkedager før avtalt tid. Obligatorisk kjøring og førerprøve på mandag må senest avbestilles på torsdag før kl 12:00.
 • På grunn av sykdom, tekniske svikt og lignende, beklager vi å måtte ta forbehold om at bestilte timer må strykes. Det vil i så tilfelle bli gitt beskjed i så god tid som mulig.

Det er ditt ansvar å påse at du har med trafikalt grunnkursbevis til hver kjøretime. Har du mistet det kan du få nytt på trafikkstasjonen.

Det er ditt ansvar å stille opplagt, edru og motivert til hver time eller kurs. Våre ansatte har taushetsplikt og vi oppfordrer deg til å si ifra dersom det er noe som forstyrrer opplæringen din.

ALT UTESTÅENDE TIL SKOLEN SKAL VÆRE BETALT FØR FØRERPRØVE.

Sikkerhetskontroll

Her kan du laste ned sikkerhetskontrollskjema.

Ofte stilte spørsmål

 

Du kan øve på teorien på teoritentamen.no.

Det er fint om du etter kjøretimen kan få med deg en ledsager, for å fortsette å trene på det du har lært på trafikkskolen. Mengdetrening hjemme er helt i tråd med myndighetenes målsetting. Dette er med på å skape en sikrere sjåfør.

Du kan begynne å øvingskjøre 2 år før du fyller alderskrav til aktuellt førerkort, men ikke før du har fyllt 15 år. For klasse B førerkort kan du øvelseskjøre fra fylte 16 år.

Det er obligatorisk med trafikalt grunnkurs før man kan begynne øvingskjøring, og dette gjelder både ved skole og privat. Er man over 25 år eller har mopedførerbevis (unntatt M145), fritas man fra dette kurset. Allikevel må førstehjelp og mørkekjøring gjennomføres før praktisk førerprøve.

Du burde begynne å øvelseskjøre så fort du har fylt 16 år og tatt trafikalt grunnkurs. Jo tidligere du starter, jo billigere vil førerkortet bli. Det kan være lurt å ta en kjøretime ganske tidlig slik at læreren kan sende deg hjem og trene på forskjellige ting. Ønsker foreldre eller ledsagere å sitte på under en kjøretime så er det veldig lurt med tanke på videre kjøring hjemme. Vi ønsker et godt samarbeid med den du øvelseskjører med.

Det finnes ingen standard for hvor mange undervisningstimer en elev trenger, dette er svært individuelt og avhenger av hvordan du lærer, hvor tidlig du starter, og hvor mye du øvelseskjører hjemme.

Igjen så har det veldig mye å si hvor tidlig du starter og hvor mye du kjører hjemme. Men det anbefales å starte tidlig, sånn at du har fulført allt av føreropplæring på trafikkskolen så tidlig som mulig før oppkjøring. På den måten oppnår du god erfaring.

I perioden 16. mars til 31. oktober blir ikke mørkekjøringsdemonstrasjoner gjennomført. De som tar trafikalt grunnkurs i denne perioden må ta mørkekjøringsdemonstrasjonen på et senere tidspunkt. Disse elevene kan likevel øvingskjøre hele året frem til førerprøven.

Du må ta mørkekjøringen innen 31. januar året etter, og så fornye førerkortet ditt hos Statens Vegvesen.

Har du andre spørsmål?

Om du ikke finner det du leter etter her kan du enten ringe oss på telefon 97 61 51 51, eller sende oss ditt spørsmål til post@fkx.no.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
97 61 51 51