Førerkort for tilhenger

Priser tilhenger (Klasse BE/B96)

Trafikkopplæring for klasse BE/B96 på Ensjø

Reglene kan virke litt forvirrende i forhold til hvilke hengere man kan trekke med førerkort klasse B, B96 og BE.

Vi tar en titt:

Klasse B

 • Bil og henger skal til sammen ikke overstige 3500 kg. tillatt totalvekt.
 • Unntak: du kan trekke henger med maks tillatt totalvekt 750 kg i tillegg til bil med tillatt totalvekt på inntil 3500 kg.

Klasse B96

 • Bil og henger skal til sammen ikke overstige 4250 kg. tillatt totalvekt.

Fra 19. januar 2013 kan du få nytt førerkort påført kode 96 (klasse B 96) etter å ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør. Det kreves ingen førerprøve. Når opplæringen er registrert i Statens Vegvesens datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort.

Klasse BE

 • Du kan trekke alle tilhengere med aktuell vekt opp til det bilen lovlig kan trekke. Her er det aktuell vekt som gjelder (egenvekt + last).
 • Bil og henger skal til sammen ikke overstige 7000 kg.tillatt totalvekt.

Tok du klasse BE før 19. januar 2013, gjelder ikke begrensningen på 3500 kg for tilhengerens tillatte totalvekt. Tok eller tar du klasse BE for første gang etter 2004, fikk eller får du samtidig «gratis» rett til å føre traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt høyst 25.000 kg og konstruktiv hastighet høyst 40 km/t. Denne rettigheten markeres på førerkortet med klasse T kode 144.

  Kom i gang med kjøreopplæringen

  Hva trenger du?

  For å finne ut hva du kan trenger for å trekke, vil vi anbefale at du tar en sjekk på Statens Vegvesen sin tilhengerkalkulator, hvor du legger inn skiltnummeret på både bilen og hengeren, så vil den vise hva du har lov å trekke med denne. Du kan også laste den ned en app til din smarttelefon om du ønsker (Gratis).

  Ønsker du å gjøre det på gamle måten så må du følgende:

  Kontroller din tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter).

  De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

   

  Opplæring i klasse B96 / BE

  Opplæringen på B96 og BE er identisk. Velger du B96 trenger du ikke å avlegge praktisk prøve ved Trafikkstasjonen.

  I disse førerkortklassene stilles det ingen krav til teoriprøve.

  Obligatorisk opplæring:

  Lastsikringskurset er felles for førerkort klasse B96, BE, D1E, DE og T. Det betyr at den som har gjennomført det, ikke behøver å ta opplæringen om igjen ved utvidelse til en av de nevnte klassene.

  Har du klasse C eller C1 trenger du ikke lastsikringskurset. (gjelder ikke for B96, her må du ha kurset uansett dersom du ikke har gjennomført lastsikringskurs etter 2005 i en annen klasse)

  Kurset er på 2 undervisningstimer og kan gjennomføres på trinn 2, 3 eller 4.

  Trinn 1:

  Er dekket gjennom erverv av førerett i klasse B

  Trinn 2: Kjøretøy og kjørekompetanse

  Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

  Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke vogntoget og oppdage mangler ved vogntoget.

  Eleven skal kople til og fra tilhengeren, og utføre aktuell sikkerhetskontroll.
  Vurdere plassbehov ved svinging, og kjøre i mot- og medbakker.
  Rygge rett bakover og i sving samt kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

  Obligatorisk opplæring trinn 2:

  Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

  Trinn 3: Trafikal opplæring

  Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

  • Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.
  • ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting ha tydelig, effektiv og sikker kjøretøybehandling.
  • kunne gjøre en sikker vurdering av snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper.
  • kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

  Obligatorisk opplæring trinn 3:

  Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

  Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg

  Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal planlegge kjøreruta og forstå risikoen ved og kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø. Videre skal eleven videreutvikle sin kompetanse, spesielt med tanke på oppfattelse av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på og økonomisk kjøring.

  Eleven skal også kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.

  Obligatorisk opplæring trinn 4:

  Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen.

  Kurset er på 3 undervisningstimer. Hver elev skal ha minst 2 timer praktisk øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelever i klasserom.

  NB. All obligatorisk opplæring må tas hos kjøreskolen.

  Praktisk førerprøve

  Hvordan gjennomføres praktisk førerprøve på henger?

  Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv bestille time.

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

  Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

   Hva prøven omfatter

   Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

   Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

   Oppgaver mens du kjører

   Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

   Vurderingen sensor gjør

   Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

   • Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
   • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
   • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg, og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
   • Kjøremåten skal være tydelig og sikker, og gi god trafikkavvikling
   • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

   Har du spørsmål?

   ​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

   Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
   97 61 51 51