Førerkort for tilhenger

Priser tilhenger (Klasse BE/B96)

Trafikkopplæring for klasse BE/B96 på Strømmen

Utforsk mulighetene med førerkortklassene BE, B96, og B på Strømmen, og forstå reglene for hengere i disse klassene. Vi guider deg gjennom de ulike klassene:

Klasse B:

 • Tillater kjøring av bil og henger med en samlet tillatt totalvekt på 3500 kg.
 • Unntak: Du kan trekke en henger med maksimal tillatt totalvekt på 750 kg i tillegg til bilen med en tillatt totalvekt på opptil 3500 kg.

Klasse B96:

 • Tillater kjøring av bil og henger med en samlet tillatt totalvekt på 4250 kg.
 • Fra 19. januar 2013 kan du få et førerkort med kode 96 (klasse B96) etter å ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring hos en trafikkskole eller kursarrangør. Ingen førerprøve er nødvendig. Etter registrering av opplæringen i Statens Vegvesens datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du bestille det nye førerkortet på en trafikkstasjon.

Klasse BE:

 • Tillater kjøring av alle tilhengere med aktuell vekt opp til det bilen lovlig kan trekke (aktuell vekt = egenvekt + last).
 • Samlet tillatt totalvekt for bil og henger skal ikke overstige 7000 kg.
 • For de som tok klasse BE før 19. januar 2013, gjelder ikke begrensningen på 3500 kg for tilhengerens tillatte totalvekt. For de som tok eller tar klasse BE for første gang etter 2004, inkluderer dette også en «gratis» rett til å kjøre traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt på høyst 25.000 kg og konstruktiv hastighet på høyst 40 km/t. Denne rettigheten indikeres på førerkortet med klasse T-kode 144.

Utforsk de spesifikke mulighetene for hver klasse og velg den som passer best for dine behov!

  Kom i gang med kjøreopplæringen

  Hva trenger du?

  Utforsk hva du trenger for å trekke henger ved å følge disse trinnene:

  Tilhengerkalkulator:

  For en enkel oversikt anbefaler vi å bruke Statens Vegvesens tilhengerkalkulator. Legg inn skiltnummeret på både bilen og hengeren, og den vil vise hva du har lov til å trekke med denne kombinasjonen. Du kan også laste ned en app til din smarttelefon for en brukervennlig opplevelse (Gratis).

  Manuell metode:

  Dersom du foretrekker den tradisjonelle tilnærmingen, gjør følgende:

  1. Sjekk de tekniske begrensningene i vognkortet til personbilen. Her finner du informasjon om bilens «tillatt hengervekt» (maksimalt aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og «tillatt vogntogvekt» (maksimum for summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter).
  2. Det er viktig å respektere de tekniske begrensningene uavhengig av hvilken førerkortklasse du har.

  Utforsk dine trekkebehov ved å følge disse trinnene, og sikre at du holder deg innenfor de tekniske rammene for en trygg og lovlig kjøreopplevelse.

  Opplæring i klasse B96 / BE

  Opplæringen på B96 og BE er identisk. Velger du B96 trenger du ikke å avlegge praktisk prøve ved Trafikkstasjonen.

  I disse førerkortklassene stilles det ingen krav til teoriprøve.

  Obligatorisk opplæring:

  Lastsikringskurset er felles for førerkort klasse B96, BE, D1E, DE og T. Det betyr at den som har gjennomført det, ikke behøver å ta opplæringen om igjen ved utvidelse til en av de nevnte klassene.

  Har du klasse C eller C1 trenger du ikke lastsikringskurset. (gjelder ikke for B96, her må du ha kurset uansett dersom du ikke har gjennomført lastsikringskurs etter 2005 i en annen klasse)

  Kurset er på 2 undervisningstimer og kan gjennomføres på trinn 2, 3 eller 4.

  Trinn 1:

  Er dekket gjennom erverv av førerett i klasse B

  Trinn 2: Kjøretøy og kjørekompetanse

  Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

  Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke vogntoget og oppdage mangler ved vogntoget.

  Eleven skal kople til og fra tilhengeren, og utføre aktuell sikkerhetskontroll.
  Vurdere plassbehov ved svinging, og kjøre i mot- og medbakker.
  Rygge rett bakover og i sving samt kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

  Obligatorisk opplæring trinn 2:

  Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

  Trinn 3: Trafikal opplæring

  Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

  • Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.
  • ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting ha tydelig, effektiv og sikker kjøretøybehandling.
  • kunne gjøre en sikker vurdering av snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper.
  • kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

  Obligatorisk opplæring trinn 3:

  Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg selv for å se om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læreren vil så komme med en tilrådning i forhold til hva som ble prestert i timen.

  Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg

  Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal planlegge kjøreruta og forstå risikoen ved og kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø. Videre skal eleven videreutvikle sin kompetanse, spesielt med tanke på oppfattelse av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på og økonomisk kjøring.

  Eleven skal også kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.

  Obligatorisk opplæring trinn 4:

  Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjør den avsluttende delen av opplæringen ved trafikkskolen.

  Kurset er på 3 undervisningstimer. Hver elev skal ha minst 2 timer praktisk øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelever i klasserom.

  NB. All obligatorisk opplæring må tas hos kjøreskolen.

  Praktisk førerprøve

  Hvordan gjennomføres praktisk førerprøve på henger?

  Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv bestille time.

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

  Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

   Hva prøven omfatter

   Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

   Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

   Oppgaver mens du kjører

   Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

   Vurderingen sensor gjør

   Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

   • Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
   • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
   • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg, og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
   • Kjøremåten skal være tydelig og sikker, og gi god trafikkavvikling
   • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

   Har du spørsmål om førerkortet?
   Vi er her for å hjelpe!

   Vi responderer kjapt og vi står alltid til tjeneste for å besvare alle dine spørsmål. Du kan enkelt ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig. Alternativt kan du ringe oss direkte på telefonnummeret 97 61 51 51.

   Vi ser frem til å gi deg den informasjonen du trenger for en vellykket og trygg kjøreopplæring.